WWW.KORONASCUKOR.HU

Általános szabály

A Magyar Cukor Zrt. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett.

Szerzői jog

A Magyar Cukor Zrt. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Magyar Cukor Zrt. vagy az Agrana nemzetközi cégcsoport más tagjai a tulajdonosai vagy a
feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.
Ön jogosult a Magyar Cukor Zrt. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben
kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének
megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Magyar Cukor Zrt. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot
nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

Védjegyek

Minden, a Magyar Cukor Zrt. honlapján használt védjegy (márkanév, logo, stb.) a Magyar Cukor Zrt. vagy az Agrana nemzetközi
cégcsoport más tagjainak tulajdonában vagy licensz használatában áll.

A termékek elérhetősége

A Magyar Cukor Zrt. honlapján szerepelhetnek az Agrana nemzetközi cégcsoport olyan termékei,
szolgáltatásai is, amelyek nem minden esetben vannak forgalomban Magyarországon.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságáért, teljességéért a Magyar Cukor Zrt-t felelősség nem terheli.Részletes és az egyedi kérdésekre, megkeresésekre pontos választ, információt a Magyar Cukor Zrt. központi elérhetőségein szerezhet.

Sem a Magyar Cukor Zrt., sem az Agrana nemzetközi cégcsoport tagjai, sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért
(beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Magyar Cukor Zrt. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából
erednek. A Magyar Cukor Zrt. fenntartja magának a jogot a honlap adatainak, bejegyzéseinek, megjelenési formájának – előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására.

Kapcsolódó honlapok

A Magyar Cukor Zrt. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak
automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Magyar Cukor Zrt. csupán hozzáférést közvetít,
azonban sem a Magyar Cukor Zrt., sem az Agrana nemzetközi cégcsoport tagjai, sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a
honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Magyar Cukor Zrt. vagy az Agrana nemzetközi cégcsoport valamely tagja, alkalmazottja, megbízottja átnézte
vagy jóváhagyta. Amennyiben Ön kapcsolódó honlapról a Magyar Cukor Zrt. honlapjára szeretne visszajutni, akkor vagy a "back", "vissza" gombokkal/nyilakkal, vagy az adott honlap domain nevének
begépelésével jut vissza.

Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Magyar Cukor Zrt. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő, illetve egyéb
jogait.

Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján.

A Magyar Cukor Zrt. csak olyan személyes adatokat kezel,
melyeket Ön önkéntesen ad meg. A Magyar Cukor Zrt. honlapjára történő feliratkozással / a „tovább” gombra kattintással / a megfelelő sor kijelölésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar
Cukor Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 161.; Cg. 01-10-043032) az Ön által megadott személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint kezelje; valamint a kifejezett hozzájárulásnak megfelelően a megadott elérhetőségekre, bármely a Magyar Cukor
Zrt. által gyártott, forgalmazott termék vagy a Magyar Cukor Zrt. által önállóan vagy más társasággal közösen nyújtott szolgáltatatással kapcsolatban akár elektronikus, akár postai úton levelet
(promóciós anyag, reklám, hírlevél), továbbá SMS üzenetet küldjön (elektronikus hirdetést).

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig érvényes! A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására a
Magyar Cukor Zrt. minden esetben indokolás és időbeli korlátozás nélkül lehetőséget biztosít. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a Magyar Cukor Zrt.-től reklámot kapni, valamint
az általa kezelt adatbázisban szerepelni, úgy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a következő elérhetőségek valamelyikén: Postai 
úton: 1112 Budapest, Budaörsi út 161. E-mailben: koronascukor@agrana.com

Tájékoztatom, hogy a Magyar Cukor Zrt. által kezelt adatokról Ön az 2011. évi CXII. törvény értelmében tájékoztatást kérhet,
valamint személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, továbbá lehetősége van az adatvédelmi nyilvántartásba történő betekintésre. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az Ön,
mint nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és az Ön részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági vagy hatósági határozat vagy döntés írja elő nekünk.Az információk biztonsága: Minden ésszerű
intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan
hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Magyar
Cukor Zrt. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.